Mjøsen Pendlerforening
Mjøsen Pendlerforening har siden 1993 vært en relativt aktiv pendlerforening for hovedsakelig togpendlere fra Lillehammer-området i nord og sørover til og med Tangen stasjon. Vi har også hatt enkeltmedlemmer fra Løten, Elverum og Sørskogbygda. Medlemsmassen er stabil på snaue 100, men vi har et potensiale på flere hundre, noe statistikken for antall reisende med rushtogene nord/sør sier mye om.
Info nr 1 2010
Mjøsen Pendlerforening (MP) gjennom-førte nytt møte med NSB og JBV tirsdag 9.2.10 med påfølgende årsmøte.
Fra NSB møtte salgsansvarlig Øyvind Aasheim og og ombordansvarlig Tom Nilsen, mens JBV var representert ved Anne-Kari Martinsen.

Hallo pendlere og medlemmer 
Mjøsen Pendlerforening (MP) gjennom-førte nytt møte med NSB og JBV onsdag 18.11.09. Fra NSB møtte salgsansvarlig Øyvind Aasheim og ombordansvarlig Tom Nilsen, mens Nikolaisen representerte JBV. Se INFO nr 3 for 2009 .
Lagt inn des 2009.


Parsellen Eidsvold - Minnesund først ferdig i 2019?

Jan Riddervold i pendlerforeningen sa i en epost til Jernbaneverket at han leste med stor interesse om dobbeltsporet mellom Eidvoll / Minnesund
og Hamar. Han spør: - Er det virkelig slik at parsellen fra Eidsvoll til Minnesund først skal stå ferdig etter 2019 slik
det står i artikkelen; eller beror dette på misforståelse? I tillegg kunne det være av interesse å få vite når de forskjellige parseller på dette dobbelt-
sporet vil være klare til bruk. Jeg synes virkelig at det er merkelig at det skal brukes mer enn 10 år på 8 km. Hva med da framdriften av resten av prosjektet; også den parsellen som er
syd for Eidsvoll.

Her er svaret fra Jernbaneverket ved Trude Isaksen i informasjonsavdelingen der:

Hei, og takk for henvendelsen! Det er nok ingen misforståelse at Eidsvoll-Minnesund skal være ferdig etter 2019, men jeg skjønner godt at du stusser over tidsbruken.

Årsaken til dette er at denne parsellen ikke er prioritert i Nasjonal Transportplan 2010-2019, som nylig ble vedtatt av Stortinget. Imidlertid fikk Jernbaneverket i fjor høst et tilbud fra Statens vegvesen om å overta overskuddsmasser fra E6-utbyggingen mellom Dal og Minnesund. Dette passet svært bra med kommunedelplanen for jernbaneparsellen mellom Eidsvoll og Minnesund, ettersom det vil være nødvendig å fylle ut masser i Vorma for å få plass til dobbeltsporet. Jernbaneverket får overskuddsmassene gratis fra Statens vegvesen, og alternativet ville vært å kjøpe masser i fremtiden – og dette er dyrt.   

Derfor besluttet vi å regulere 3 km mellom Eidsvoll og Dokknes, slik at massene fra vegvesenet kunne utnyttes til jernbaneutbyggingen. Før 2019 vil det bli forlenget kryssingsspor i nordenden av Eidsvoll stasjon, og det vil bli bygget nytt buttspor (endespor på stasjonen). Kryssingssporet blir bygget i traseen til det fremtidige dobbeltsporet, og kryssingssporet vil gi noe forbedret kapasitet inntil dobbeltsporet står ferdig. Dette vil for reisende med persontog gi utslag i noe bedret punktlighet, og det gir en liten reisetidsgevinst for godstransporten. Jernbaneverket har for øvrig som mål å komme i gang raskt med teknisk planlegging av den resterende parsellen Dokknes-Minnesund.

- Øvrige parseller mellom Eidsvoll og Hamar som er prioritert i Nasjonal Transportplan 2010-2019:
- Minnesund-Kleverud 17 km, bygging 2012-2015
- Kleverud-Steinsrud 13 km, bygging antageligvis fra 2014-2017

Disse parsellene tas i bruk fortløpende etter som de står ferdige. Deretter gjenstår 3 km mellom Steinsrud-Sørli, og ca 20 km mellom Sørli og Hamar. Planleggingen har ennå ikke startet opp på den sistnevnte, men Jernbaneverket regner med at å nå Hamar med dobbeltspor er fullt mulig innen 2024. Fremdriften er uansett avhengig at finansiering av planlegging og bygging prioriteres av politikerne. Venjar-Eidsvoll er ikke prioritert, i og med at denne parsellen ikke gir kapasitetsproblemer på svært lang sikt. Årsaken til dette er at det ikke går godstog over Gardermobanen – de kjører den gamle hovedbanen til Eidsvoll.

Jeg håper at dette gir svar på det du lurte på, men ta gjerne kontakt om du har flere spørsmål!

Med vennlig hilsen

Jernbaneverket
Oslo-Ski/ Eidsvoll-Hamar
Trude Isaksen
Informasjon


Møte med Jernbaneverket
Mjøsen Pendlerforening (MP) krever at nødvendig vedlikehold på strekningen videreføres og ikke må vike pga den kommende utbyggingen til dobbeltspor i møte på Hamar 22. juni 2009.

Les mer i INFO nr 2 2009


Pendlerforeningen støtter dobbeltspor
MP har overfor Hedmark fylke i høringsuttalelse støttet planene for dobbeltspor fra Eidsvoll til Hamar og bedt om at dette gis prioritet. Hedmark fylkes høringssvar om planene til Samferdselsdepartementet var godt i samsvar med MPs uttalelse. NSB/JBV har bekreftet at planarbeidet for dobbeltspor på deler av strekningen allerede er i gang. Les INFO nr 1 2009

Trafikkøkning - men svak punktlighet
God trafikkøkning i september 2008, 13,7 prosent over tilsvarende tall i 2007, og pr. oktober var det registrert en økning på ca 12 prosent (ved tellepunkt Hamar).
På Røros-banen har NSB registrert en økning på 21,5 prosent over fjorårets tall.
Punktlighet derimot, nå på 64 prosent, er NSB ikke fornøyd med, og det jobbes intenst med å skape forbedringer, 
og NSB har en tett dialog med JBV om årsakene til situasjonen. I juli var punktligheten på 70 prosent, og på 67 prosent i september.
Magnar Bækken
SE info nr 3 for 2008


       Ønsker sørgående kveldstog fra Lillehammer

Høringssvar fra Mjøsen Pendlerforening støtter NSBs plan for nytt kveldstog fra Oslo S kl. 2337, og nytt sørgående kveldstog fra Lillehammerkl. 2120, iverksettelse fra 14.12.08. I tillegg ber MP om at det snarest utredes mulighetene for et hurtigtog i rushtiden fra Lillehammer til Oslo om morgenen og omvendt om ettermiddagen. En konkret plan for et slikt tilbud kan virke positivt på utbygging av dobbeltspor på strekningen fra Eidsvoll til Lillehammer.
LES mer i INFO nr2 for 2008

Sist oppdatert 030708


Fra smalspor til bredbånd
Av Asbjørn Hovstø 090508


Mobiltelefonkunder har lenge kunnet koble opp sine bærbare PC'er og PDA'er på toget ved bruk av modemet GPRS som finnes i nyere mobiltelefoner. Prisen har til nå vært å betale mobiltelefon kostnad for den tid man er oppkoplet.

Teknologi
Nå kommer internett bredbånd på togene. Alle BM-70 settene bygges nå ut og tilbudet vil gjelde pendelen mellom Skien og Lillehammer.
Teknologien som skal benyttes er å hente inn båndbredde fra operatørene innenfor mobilt bredbånd, ved hjelp av antenner utenpå toget - og til enhver tid velge den leverandøren som har best tilghengelig båndbredde. Både Telenor, Netcom og ICE vil være aktuelle leverandører. Leveransen inne i toget vil være på standard 802.11 b/g trådløs kommunikasjon. Det vil også bli tilgang til lokalt innhold fra toget. Så pendlerne kan glede deg!
Ekspressbussen mellom Grenland og Oslo har allerede et slikt tilbud http://www.pd.no/lokale_nyheter/article3522148.ece og nå følger NSB etter.
I piloten vil NSB teste ut ulike prismodeller og pendlere med priodebillett vil nok kunne få glede av dette gunstige tilbudet. I løpet av sommeren vil tjenesten bli tilgjengelig på de første BM-70 togsettene.