Mjøsen Pendlerforening

Om oss - styret og slikt...


  Leder: Magnar Bækken   Hamar stasjon  
  Nestleder:  Jan Riddervold Lillehammer stasjon
  Sekretær: Svein Arne Lillesand  Tangen stasjon
  Kasserer:  Atle Wold Hamar stasjon
  Styremedlemmer: Asbjørn Hovstø Moelv stasjon
    Anne Marie Pettersen  Brumunddal stasjon
    Georg Stark  Stange stasjon
    Arild Juell-Andersen Tangen stasjon

 

 

 

 

 

Mjøsen Pendlerforening har siden 1993 vært en relativt aktiv pendlerforening for hovedsakelig togpendlere fra Lillehammer-området i nord og sørover til og med Tangen stasjon. Vi har også hatt enkeltmedlemmer fra Løten, Elverum og Sørskogbygda. Medlemsmassen er stabil på snaue 100, men vi har et potensiale på flere hundre, noe statistikken for antall reisende med rushtogene nord/sør sier mye om.

Ta kontakt med en av oss i styret dersom du vil bli medlem.